Archive for September, 2009

September 8, 2009

Diantara Kebaikan Seseorang adalah Meninggalkan Apa-Apa yang Tidak Bermanfaat Baginya


 

 

Diantara Kebaikan Seseorang adalah Meninggalkan Apa-Apa yang Tidak Bermanfaat Baginya

Iklan
September 8, 2009

Mana yang Afdlal (Lebih Utama) yang Dilakukan Ketika Safar : Puasa atau Berbuka ?


 

 

Mana yang Afdlal (Lebih Utama) yang Dilakukan Ketika Safar : Puasa atau Berbuka ?

September 8, 2009

Istilah Penting Dalam Ilmu Musthalah Hadits


 

 

 

1. Ilmu Musthalah Hadits :
Ilmu dengan ushul ( landasan – landasan ) dan kaidah – kaidah yang dengannya diketahui keadaan sanad dan matan dilihat dari sisi diterima atau ditolak. Pembahasannya adalah sanad dan matan dari sisi diterima atau ditolak. Faidahnya adalah membedakan antara hadits yang shahih dari yang dha’if.

2. Hadits
Etimologis :
Sesuatu yang baru, lawan dari alqadim ( = lama ), bentuk jamaknya Ahadits
Terminologis : Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu ‘Alahi Wasallam baik perkataan, perbuatan, penetapan ataupun sifat.

read more »

September 2, 2009

Hadits Dhaif : Berbuka dengan sengaja


 

من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولامرض لم يقضه صوم الدهر وإن صامه

“Barangsiapa berbuka satu hari pada (puasa) Ramadhan tanpa ada udzur (sebab) dan (karena) sakit, maka dia tidak dapat menggantinya meskipun puasa satu tahun (penuh)“

Maka hadits ini dhaif sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama,silahkan merujuk ke kitab Fath al-Bariy,oleh al-Hafidz Ibnu Hajar, 4/161, Dha`if Sunan ath-Tirmidzi, oleh al-Albani, hadits no. 115; al-Ilal al-Waridah Fi al-Ahaadits, oleh ad-Daruquthniy, 8/270)